انتخاب پوشاک زنانه متناسب با فرم بدن

تولیدی پوشاک زنانه بهبود

تولیدی پوشاک زنانه بهبود

1.اگر می خواهید بازو های خود را بپوشانید ، پیراهنی را برگزینید که نقاط قوت دیگر بدن را به خوبی نمایش دهد . لباسی مانند لباس عکس بالا که یقه باز متناسبی داشته ، می تواند گزینه مناسبی باشد . البته رنگ و جنس لباس انتخاب شده در جذابیت آن موثر خواهد بود. هم چنین این لباس بلندی مناسبی دارد ، نه زیادی کوتاه است و نه زیادی بلند ، و این قد برای این فرم پیراهن بسیار برازنده است.